ISO 45001 

milieuwetgeving

Iso certificering

ISO 45001 

Opdrachtgevers willen steeds vaker inzicht in uw bijdrage aan de maatschappelijke thema’s, bijvoorbeeld in het milieu en milieuwetgeving. ISO 45001 is een internationale eis om aan te tonen dat u verantwoord zaken doet. de ISO 45001 certificering geeft inzicht in uw bedrijfsverantwoordelijkheid ten opzichte van milieu en de naleving van deze milieuwetgeving.

Certificering houdt in dat een extern, onafhankelijk bureau vaststelt of u aan de criteria van de ISO 45001  norm voldoet. Dit doen zij door middel van een toetsing van uw milieumanagementsystemen.

ISO 45001 certificering
ISO certificering
waarom

ISO 45001 certificering

ISO 45001 is een criterium die door veel opdrachtgevers kunnen worden opgelegd. Ook wanneer u voor overheidsorganen werkt kan deze partij ISO 45001 als eis opleggen. Dit heeft onder andere te maken met de criteria die vastgesteld zijn voor het duurzaam inkopen vanuit de overheid.

Deze aantoonbaarheid aan klanten, overheden of andere belanghebbenden is de grootste reden dat bedrijven ISO 45001 implementeren. ISO 45001 heeft dus een grote bijdrage bij het tentoonstellen van uw ambities en inspanningen op het gebied van MVO en duurzaamheid. Dankzij High Level Structure (HLS) is het implementeren van deze norm erg eenvoudig en geeft veel inzicht op het beleid van uw organisatie op het gebied van milieu.

Hierdoor kunt u besparingen of duurzaamheden aankaarten. ISO 45001 zorgt er dus voor dat u binnen uw organisatie enorm veel inzicht krijgt in milieuprestaties, procesbeheersing en het bewustzijn onder de werknemers. 

voordelen

De pluspunten van ISO 45001

Wat zijn de grootste voordelen van ISO 45001? Het is mondiaal de geaccepteerde standaard voor milieumanagementsystemen. De voornaamste reden voor bedrijven om dit certificaat te verkrijgen is vanwege de commercie. Daarnaast geeft ISO 45001 de volgende voordelen:

Pluspunten van ISO-certificering

Aantoonbaar naar klanten toe dat u voldoet aan eisen en wensen. 
Verbeterde milieuprestaties
Vanuit visie en beleid van uw organisatie werk je voort op interne en externe risico’s en kansen.
Gecertificeerde bedrijven voldoen aan de juiste wet- en regelgeving.
Continue verbetering van uw bedrijf.
Klanttevredenheid waarborgen
Dankzij inzichtelijke systemen besparen waar dat mogelijk is
Aantoonbaarheid van een professionele organisatie.
Maatschappelijk draagvlak vergroten.
werkwijze

Onze aanpak

  1. 0-meting: Bij het vrijblijvende kennismakingsgesprek wordt er gekeken naar de criteria en de maatregelen die hier reeds voor getroffen zijn. In 1 uur tijd kunnen onze specialisten vaak een goede inschatting maken.
  2. Contextanalyse: Verschillende analyses worden uitgevoerd, waaronder stakeholders- en risicoanalyse. Dit om goed in beeld te brengen welke invloed uw organisatie heeft op het milieu.
  3. Opzetten managementsysteem: Aan de hand van risico’s, stakeholder eisen en beheersmaatregelen, bouwen wij een managementsysteem op.
  4. Vaststellen beleidscyclus en continue-verbeterproces: het vaststellen van het proces voor beleidscyclus, doelstelling bepalingen en de vertaling hiervan naar de organisatie.
  5. Implementatie managementsysteem: De implementatie van het managementsysteem voeren wij uit door middel van masterclasses en andere diensten die uw personeel  bij het project betrekken.
  6. Interne audit: voordat er een certificering plaatsvindt, moet er eerst een interne audit uitgevoerd worden. Dit geldt als ‘generale repetitie’ om zeker te weten dat uw bedrijf de officiële audit succesvol zal behalen
  7. Certificering: de certificering wordt uitgevoerd door een externe erkende certificerende instantie. Dit mogen wij uiteraard niet zelf doen (om de onafhankelijkheid en kwaliteit te waarborgen), maar we werken wel samen met verschillende certificerende instanties. Alles om het voor u zo makkelijk en  helder mogelijk te maken.

ISO-CERTIFICERINGEN

Andere CERTIFICERINGEN
ISO 14001 certificering

ISO 14001 

Net als ISO 14001 is de ISO 45001 een internationaal geaccepteerd certificaat voor de aantoonbaarheid van uw organisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid.

ISO 9001 certificering

ISO 9001

Net als de ISO 14001 & ISO 45001 is de 9001 ingedeeld via HLS (High Level Structure) en kan vaak gelijktijdig met andere ISO certificeringen geïmplementeerd worden. Vraag naar de mogelijkheden.

ISO-Certificering nodig?

Vraag naar de mogelijkheden